Biuletyn Informacji publicznej

Zamówienia publiczne

Sprawozdania Finansowe

Akty prawne

Prawo lokalne i dokumenty

Ogłoszenia o pracę

Władza

Ogłoszenia Dyrektora

Zamówienie publiczne 3/2020 - dot. zakupu metalowych regałów stacjonarnych do siedziby Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych. 2020-02-25

Informacja dot. zamówienia publicznego 1/2020 2020-01-31

Informacja dot. zamówienia publicznego nr 2/2020 2020-01-30

Odpowiedzi na złożone pytania do zamówienia publicznego 2/2020 2020-01-29

Odpowiedzi na złożone pytania do zamówienia publicznego 1/2020 2020-01-29

Informacja dot. zamówienia publicznego 20/2019. 2020-01-24

Zamówienie publiczne 2/2020-Świadczenie usługi Elektronicznego repozytorium dokumentów wraz z usługą trwałego nośnika dla TCUW i Jednostek objętych obsługą. 2020-01-23

Zamówienie publiczne 1/2020-wykonywanie nadzoru, doradztwa i stałej obsługi z zakresu służby informatycznej dla Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych. 2020-01-22

Informacja dot. zamówienia publicznego 22/2019. 2019-12-30

Unieważnienie zamówienia publicznego 23/2019. 2019-12-30

Informacja dot. zamówienia publicznego 18/2019. 2019-12-30

Informacja dot. zamówienia publicznego 21/2019. 2019-12-27

Zamówienie publiczne 20/2019-usługa w postaci Asysty Technicznej i Konserwacji Internetowego Systemu Obiegu Dokumentów. 2019-12-21

Zamówienie publiczne 23/2019-wykonywanie nadzoru, doradztwa i stałej obsługi z zakresu służby informatycznej dla Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych. 2019-12-19

Zamówienie publiczne 18/2019-zmiana treść zapytania ofertowego. 2019-12-19

Zamówienie publiczne 21/2019-zmiana treść zapytania ofertowego. 2019-12-19

Informacja dot. zamówienia publicznego 17/2019. 2019-12-19

Zamówienie publiczne 21/2019-kompleksowa obsługa serwisowa wraz z dzierżawą 22 urządzeń drukujących. 2019-12-18

Zamówienie publiczne 22/2019-usługi medycyny pracy. 2019-12-18

Zamówienie publiczne 18/2019-dostawa usługi informatycznej w modelu IaaS . 2019-12-18

Unieważnienie zamówienia publicznego 14/2019. 2019-12-16

Unieważnienie zamówienia publicznego 16/2019. 2019-12-16

Informacja dot. zamówienia publicznego 15/2019. 2019-12-11

Zamówienie publiczne 17/2019-zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego. 2019-12-11

Odpowiedzi na przesłane pytania do Zamówienia Publicznego 15/2019. 2019-12-06

Informacja dot. wydłużenia terminu skaladania ofert dotycząca Zamówienia Publicznego 15/2019. 2019-12-06

Informacja dot. zmian w Zamówieniu Publicznym 15/2019. 2019-12-06

Informacja dot. zamówienia publicznego 13/2019. 2019-12-06

Zamówienie publiczne 14/2019-kompleksowa obsługa serwisowa wraz z dzierżawą 22 urządzeń wielofunkcyjnych. 2019-12-03

Zamówienie publiczne 15/2019- wykonanie usług porządkowych. 2019-12-02

Zamówienie publiczne 16/2019-usługi medycyny pracy. 2019-12-02

Informacja dot. zamówienia publicznego 12/2019 2019-11-20

Zamówienie publiczne 13/2019 - obsługa prawna i podatkowa. 2019-11-19

Informacja dot. zamówienia publicznego 11/2019 2019-11-19

Zamówienie publiczne 11/2019-kompleksowa obsługa serwisowa wraz z dzierżawą 1 urządzenia wielofunkcyjnego. 2019-11-08

Zamówienie publiczne 12/2019-przewóz dokumentów. 2019-11-08

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. Zamówienia Publicznego 10/2019 2019-10-24

Informacja dot. zamówienia publicznego 10/2019 2019-10-17

10/2019 Remont piętra wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, wymianą podłóg, montażem instalacji klimatyzacji w Toruńskim Centrum Usług Wspólnych. 2019-10-03

Informacja dot. zamówienia publicznego 09/2019 2019-09-13

Odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące Zamówienia Publicznego 9/2019 2019-09-04

Informacja dot. wydłużenia terminu skaladania ofert Zamówienie Publiczne 9/2019. 2019-09-04

Odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące Zamówienia Publicznego 9/2019. 2019-08-30

Zamówienie publiczne 9/2019 dot.wprowadzenia modernizacji systemu ISOD zgodnie z zapisami OPZ. 2019-08-23

Informacja dotycząca wyboru oferty do zamówienia publicznego 8/2019 na zakupu i dostarczenia trzech notebooków wraz z oprogramowaniem. 2019-07-08

Zamówienie publiczne 8/2019 zakupu i dostarczenia trzech notebooków. 2019-06-27

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. Zamówienia Publicznego 07/2019 2019-06-19

Informacja o prezentacji systemu dot. Zamówienia Publicznego 07/2019 2019-06-13

Unieważnienie zamówienia publicznego 06/2019 2019-06-12

Informacja dot. zamówienia publicznego 07/2019 2019-06-11

Odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące Zamówienia Publicznego 7/2019. 2019-06-06

07/2019 Dostawa oraz zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą i obsługi organizacyjnej, finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, centralizacji VAT 2019-06-03

Zawiadomienie o odrzuceniu ofery i o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 5/2019 2019-05-31

Informacja dot. zamówienia publicznego 05/2019. 2019-05-29

Zamówienie publiczne 6/2019 dot. świadcz. usługi w postaci integracji posiadanych systemów informatycznych, tj. Internetowego Systemu Obiegu dok. oraz Internetowego Repozytorium Dok. Atende ChainRepo 2019-05-29

05/2019 Dostawa oraz zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą i obsługi organizacyjnej, finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, centralizacji VAT 2019-05-21

Unieważnienie zamówienia publicznego 4/2019. 2019-05-16

Odpowiedzi na przesłane pytania z dnia 06.05.2019 dotyczące Zamówienia Publicznego 4/2019. 2019-05-10

Odpowiedzi na przesłane pytania z dnia 08.05.2019 dotyczące Zamówienia Publicznego 4/2019. 2019-05-10

Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia 4/2019. 2019-05-06

Odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące Zamówienia Publicznego 4/2019 2019-05-06

4/2019 Dostawa oraz zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą i obsługi organizacyjnej, finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, centralizacji VAT 2019-04-26

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 3/2019 2019-03-14

Odpowiedź na przesłane pytanie dotyczące Zapytania Ofertowego 3/2019 2019-03-06

Zamówienie publiczne 3/2019 - dot.wykonania usługi archiwizacji dokumentów z okresu 01.01.2017-31.12.2018 w Toruńskim Centrum Usług Wspólnych. 2019-03-05

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 2/2019 2019-02-05

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 1/2019 2019-01-28

Zamówienie publiczne 2/2019 - dot. świadczenia usługi w postaci wdrożenia systemu elektronicznego repozytorium wraz z usługą trwałego nośnika dokumentów dla TCUW i jednostek objętych obsługą wspólną 2019-01-24

Odpowiedź do Zamówienie publiczne 1/2019 - dot. kompleksowej obsługi serwisowej wraz z dzierżawą urządzeń drukujących i kopiujących. 2019-01-23

Zamówienie publiczne 1/2019 - dot. kompleksowej obsługi serwisowej wraz z dzierżawą urządzeń drukujących i kopiujących. 2019-01-18

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 26/2018 2019-01-02

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 24/2018 2018-12-31

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 23/2018 2018-12-27

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 25/2018 2018-12-27

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 22/2018 2018-12-21

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 21/2018 2018-12-21

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 20/2018 2018-12-21

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 17/2018 2018-12-20

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 16/2018 2018-12-19

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 18/2018 2018-12-18

Zamówienie publiczne 26/2018 dot.dostawy usługi informatycznej w modelu PaaS na potrzeby funkcjonowania serwisu www z usługami poczty email i ochroną antywirusową i antyspamową urządzeń końcowych TCUW 2018-12-18

Zamówienie publiczne 24/2018- dot. świadczenia usług medycznych pracowników TCUW 2018-12-14

Zamówienie publiczne 25/2018- dot.zakupu i dostarczenie dwóch notebooków. 2018-12-14

Zamówienie publiczne 23/2018-dot. obsługi prawnej i doradztwa podatkowego TCUW 2018-12-13

Odpowiedzi na przesłane pytania dot. Zapytania Ofertowego nr 16/2018. 2018-12-12

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. Zamówienia Publicznego 13/2018 2018-12-12

Zamówienie publiczne 20/2018-dot. zakupu telefonów oraz licencji dla TCUW. 2018-12-12

Zamówienie publiczne 21/2018 dot. codziennego kompleksowego sprzatanie siedzib TCUW. 2018-12-12

Zamówienie publiczne 22/2018 dot. dostawy tuszy i tonerów. 2018-12-12

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 15/2018 2018-12-11

Unieważnienie zapytania 11/2018 2018-12-10

Zamówienie publiczne 16/2018 - dot.wykonywanie nadzoru, doradztwa i stałej obsługi z zakresu służby informatycznej dla Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych 2018-12-10

Zamówienie publiczne 17/2018 dot. zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia. 2018-12-10

Zamówienie publiczne 18/2018 - dot. dostawy i montażu metalowych regałów stacjonarnych w siedzibie Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych, ul. Rydygiera 12a. 2018-12-10

Informacja o prezentacji systemu dot. Zamówienia Publicznego 13/2018 2018-12-08

Informacja dot. Zamówienia Publicznego nr 13/2018 2018-12-04

Unieważnienie zapytania 14/2018 2018-12-03

Zamówienie publiczne 15/2018 dot. zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia. 2018-12-03

Zamówienie publiczne 14/2018 dot. zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia. 2018-11-29

Odpowiedzi na przesłane pytania dot. Zamówienia Publucznego nr 13/2018 2018-11-29

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 12/2018 2018-11-28

Zamówienie publiczne 13/2018 przetarg na kompleksowy system zarządzania oświatą. 2018-11-26

Zamówienie publiczne 12/2018-dot. zakupu wody mineralnej niegazowanej dla pracowników TCUW. 2018-11-21

Zamówienie publiczne 11/2018-dot. obsługi prawnej i doradztwa podatkowego TCUW 2018-11-21

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 8/2018 2018-08-29

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 9/2018 2018-08-29

Zamówienie publiczne 8/2018-dot. zakupu i dostarczenia czterech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania oraz świadczenie usług gwarancji. 2018-08-22

Zamówienie publiczne 9/2018-dot.codziennego kompleksowego wykonywania usług porządkowych w pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniu sanitarnym, korytarzach i klatce schodowej w TCUW, Pl. Św. Katarzyn 2018-08-22

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 7/2018 2018-08-14

Zamówienie publiczne 7/2018 -zakup mebli biurowych. 2018-08-07

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 5/2018 2018-05-21

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 6/2018 2018-05-21

Odpowiedzi na przesłane pytania dotyczace zapytania ofertowego nr 6/2018 2018-05-18

Odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące zapytania ofertowego nr 6/2018 2018-05-18

Zamówienie publiczne 5/2018-dot. przewozu dokumentów z Jednostek Obsługiwanych przez TCUW do Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych 2018-05-14

Zamówienie publiczne 6/2018 -zapewnienie dostępu do publikacji elektronicznej oraz bazy wiedzy. 2018-05-14

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 4/2018 2018-04-27

Informacja dot. zapytania ofertowego nr 3/2018 2018-04-20

Zamówienie publiczne 4/2018-dot. zakupu i dostarczenia dziesięciu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania oraz świadczenie usług gwarancji. 2018-04-20

Zamówienie publiczne 3/2018-dot. dostawy tuszy i tonerów 2018-04-13

Informacja dotycząca zamówienia 2/2018 2018-03-16

UNIEWAŻNIENIE zapytanie ofertowego nr 1/2018 2018-03-02

Zamówienie publiczne 2/2018 2018-03-02

Zamówienie publiczne 1/2018 2018-02-09

Informacja dotycząca zamówienia 33/2017 2018-01-05

Informacja dotycząca zamówienia 32/2017 2017-12-29

Informacja dotycząca zamówienia 29/2017 2017-12-29

UNIEWAŻNIENIE zapytanie ofertowego nr 23/2017 2017-12-28

Zamówienie publiczne 33/2017 - dot.obsługi prawnej 2017-12-28

Informacja dotycząca zamówienia 31/2017 2017-12-28

Informacja dotycząca zamówienia 23/2017 2017-12-22

Informacja dotycząca zamówienia 30/2017 2017-12-22

Zamówienie publiczne 32/2017 - dot. zakup monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego 2017-12-22

Informacja dotycząca zamówienia 26/2017 2017-12-20

Informacja dotycząca zamówienia 27/2017 2017-12-20

Informacja dotycząca zamówienia 28/2017 2017-12-20

Zamówienie publiczne 31/2017 - dot. zakup dwóch zestawów komputerowych 2017-12-18

Zamówienie publiczne 30/2017 - dot. dostawa 9 sztuk szaf aktowych oraz 1 sztuki szafy ubraniowej 2017-12-15

Informacja dotycząca zamówienia 24/2017 2017-12-14

Zamówienie publiczne 29/2017 - dot. dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miasta Toruń działającej poprzez TCUW 2017-12-13

Informacja dotycząca zamówienia 21/2017 2017-12-13

Zamówienie publiczne 28/2017 - dot. zakup i dostawę urządzenia do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego wraz z wykonaniem kompleksowej usługi w zakresie uzyskania podpisu elektronicznego 2017-12-12

Zamówienie publiczne 27/2017 - dot.dostawa usługi informatycznej w modelu PaaS na potrzeby funkcjonowania serwisu www z usługami poczty email i ochroną antywirusową i antyspamową urządzeń końcowych T 2017-12-11

ANULOWANIE zapytania nr 25/2017 dot. dostawy 80 sztuk lampek LED 2017-12-11

Informacja dotycząca zamówienia 19/2017 2017-12-08

Informacja dotycząca zamówienia 20/2017 2017-12-08

Informacja dotycząca zamówienia 22/2017 2017-12-07

Zamówienie publiczne 26/2017 - dot. wykonywania nadzoru, doradztwa i stałej obsługi z zakresu służby informatycznej dla TCUW 2017-12-07

Zamówienie publiczne 23/2017 - dot. obsługi prawnej 2017-12-05

Zamówienie publiczne 24/2017 - dot. zakupu czterech niszczarek 2017-12-05

Zamówienie publiczne 25/2017 - dot. dostawy 80 sztuk lampek biurkowych LED 2017-12-05

Zamówienie publiczne 22/2017 - dot. wykonywania, doradztwa i stałej obsługi z zakresu służby informatycznej dla TCUW 2017-11-24

Informacja dotycząca zamówienia 18/2017 2017-11-24

Zamówienie publiczne 21/2017 - dot. kompleksowego wykonywania usług porządkowych w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, sanitarnych, korytarzy, klatek schodowych TCUW, ul. Rydygiera 12a oraz TCUW, 2017-11-23

Zamówienie publiczne 19/2017 - dot. obsługi z zakresu BHP 2017-11-21

Zamówienie publiczne 20/2017 - dot. świadczenia usług medycznych pracowników TCUW 2017-11-21

Informacja dotycząca zamówienia 15/20175 2017-11-21

Informacja dotycząca zamówienia 16/2017 2017-11-21

Informacja dotycząca zamówienia 17/2017 2017-11-21

Zapytanie ofertowe nr 18/2017 dot. składania ofert na świadczenie usługi w postaci opracowania i integracji dedykowanych Systemów: Planowania Budżetowego. Wprowadzania Dokumentów Kosztowych i Rejestra 2017-11-10

Zamówienie publiczne 17/2017 - dot. dostawy wraz z montażem wykładziny dywanowej w pomieszczeniach Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych 2017-11-08

Zamówienie publiczne 15/2017 - dot. remontu pomieszczeń Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych 2017-11-02

Zamówienie publiczne do 30.000 EURO 16/2017 - dot. dostawy sprzętu komputerowego 2017-11-02

Informacja dotycząca zamówienia 14/2017 2017-10-04

Zamówienie publiczne do 30.000 EURO 14/2017 - dot. dostawy sprzętu komputerowego 2017-09-18

Informacja dotycząca zamówienia 13/2017 2017-09-04

Zamówienie publiczne do 30.000 EURO 13/2017 - usługi porządkowe w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i sanitarnych siedziby TCUW, ul. Rydygiera 12a 2017-08-18

Informacja dotycząca zamówienia 12/2017 2017-07-13

Zamówienie publiczne do 30.000 EURO 12/2017 - opracowanie i świadczenie usługi komunikacji elektronicznej pomiędzy TCUW a Jednostkami Obsługiwanymi oraz Asysty Technicznej i Konserwacji (ATiK) 2017-07-03

Informacja dotycząca zamówienia 10/2017 2017-06-20

Zamówienie publiczne do 30.000 EURO 11/2017 - dot. wykonywania nadzoru, doradztwa i stałej obsługi z zakresu służby informatycznej dla Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych 2017-06-09

Informacja dotycząca zamówienia 9/2017 2017-05-29

Odpowiedzi na przesłane pytania dot. Zapytanie Ofertowego nr 10/2017 2017-05-29

Uzupełnienie do Zamówienia publicznego nr 10/2017 2017-05-19

Zamówienie publiczne do 30.000 EURO 9/2017 - dot. oferty cenowej na świadczenie usług medycznych 2017-05-17

Zamówienie publiczne do 30.000 EURO 10/2017 - dot. obsługi prawnej i doradztwa podatkowego TCUW 2017-05-17

Informacja dotycząca zamówienia 7/2017 2017-05-15

Zamówienie publiczne dot. Medycyny pracy 8/2017 2017-05-09

Zamówienie publiczne do 30.000 EURO 7/2017 - dot. oferty cenowej na wykonywanie kompleksowych usług porządkowych w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i sanitarnych 2017-05-05

Informacja dotycząca zamówienia 4/2017 2017-05-02

Informacja dotycząca zamówienia 5/2017 2017-05-02

Informacja dotycząca zamówienia 6/2017 2017-05-02

Zamówienie publiczne do 30.000 EURO 4/2017 - dot. usług w zakresie medycyny pracy 2017-04-13

Zamówienie publiczne do 30.000 EURO 5/2017 - dot. nadzoru, doradztwa i stałej obsługi z zakresu BHP, PPOŻ, pierwszej pomocy 2017-04-13

Zamówienie publiczne do 30.000 EURO 6/2017 - dot. wykonywania nadzoru, doradztwa i stałej obsługi z zakresu służby informatycznej dla TCUW 2017-04-13

Informacja dotycząca zamówienia 1/2017 2017-04-07

Informacja dotycząca zamówienia 2/2017 2017-04-07

Informacja dotycząca zamówienia 3/2017 2017-04-07

Zamówienie publiczne do 30.000 EURO 3/2017 - dot. oferty cenowej na dostawę wraz z montażem wykładziny dywanowej 2017-03-27

Zamówienie publiczne do 30.000 EURO 1/2017 - dot. oferty cenowej na zakup mebli biurowych 2017-03-23

Zamówienie publiczne do 30.000 EURO 2/2017 - dot. oferty cenowej na zakup krzeseł obrotowych 2017-03-23