Biuletyn Informacji publicznej

Zamówienia publiczne

Akty prawne

Prawo lokalne i dokumenty

Kierownictwo

Ogłoszenia Dyrektora

Ogłoszenia o pracę

Sprawozdania finansowe

Raporty o stanie dostępności

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

2019-06-12

Unieważnienie zamówienia publicznego nr 06/2019 dot.świadczenia usługi w postaci integracji posiadanych systemów informatycznych, tj. Internetowego Systemu Obiegu Dokumentów (ISOD) oraz Internetowego Repozytorium Dokumentów Atende ChainRepo (IRD).

Unieważnienie. pobierz