Biuletyn Informacji publicznej

Zamówienia publiczne

Akty prawne

Prawo lokalne i dokumenty

Kierownictwo

Ogłoszenia Dyrektora

Ogłoszenia o pracę

Sprawozdania finansowe

Raporty o stanie dostępności

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 14 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 15 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 16 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 17 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 18 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 01 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 02 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 03 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 04 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 05 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 06 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 07 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 08 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 09 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 10 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 11 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 13 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 14 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 15 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 16 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 17 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 18 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 23 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 24 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 27 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 28 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 31 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 32 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 33 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 34 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 35 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Toruńskie Centrum Usług Społecznych 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Toruńskie Centrum Usług Wspólnych 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Żłobek Miejski nr 1 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Żłobek Miejski nr 2 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Żłobek Miejski nr 3 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Żłobek Miejski nr 4 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Ogród Zoobotaniczny 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół nr 19 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół nr 26 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Ekonomicznych 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Inżynierii Środowiska 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Muzycznych 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Samochodowych 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Technicznych 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Centrum Kształcenia Ustawicznego 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Centrum Kształcenia Zawodowego 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Centrum Wsparcia Biznesu 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Dom dla Matek i Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży. 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Dzienny Dom Pomocy Społecznej 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Dom Pomocy Społecznej 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Izba Wytrzeźwień 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 10 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 01 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 02 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 03 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 04 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 05 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 06 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 07 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 09 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Młodzieżowy Dom Kultury 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Miejska Pracownia Urbanistyczna 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Miejskie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Ośrodek Informacji Turystycznej 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 01 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 02 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 03 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 04 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 05 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 06 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 07 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 08 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 09 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 10 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 11 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 12 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 13 2024-04-26

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 02 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 03 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 04 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 05 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 01 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 06 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 07 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 08 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 09 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 10 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 11 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 12 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 13 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 14 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 15 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 16 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 17 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 18 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 01 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 02 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 03 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 04 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 05 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 06 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 07 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 08 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 09 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 10 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 11 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 13 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 14 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 15 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 16 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 17 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 18 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 23 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 24 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 27 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 28 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 31 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 32 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 33 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 35 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Toruńskie Centrum Usług Społecznych 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Toruńskie Centrum Usług Wspólnych 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Żłobek Miejski nr 1 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Żłobek Miejski nr 2 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Żłobek Miejski nr 3 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Żłobek Miejski nr 4 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Ogród Zoobotaniczny 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół nr 19 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół nr 26 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Ekonomicznych 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Inżynierii Środowiska 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Muzycznych 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Samochodowych 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Technicznych 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 34 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Centrum Kształcenia Ustawicznego 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Centrum Kształcenia Zawodowego 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Centrum Wsparcia Biznesu 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Dom dla Matek i Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży. 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Dzienny Dom Pomocy Społecznej 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Dom Pomocy Społecznej 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 01 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 02 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 03 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 04 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 05 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 06 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 07 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 09 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 10 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Młodzieżowy Dom Kultury 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Miejska Pracownia Urbanistyczna 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Ośrodek Informacji Turystycznej 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej DOM HARCERZA 2023-05-10

Sprawozdanie finansowe Miejska Pracownia Urbanistyczna 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Ośrodek Informacji Turystycznej 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej DOM HARCERZA 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 01 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 02 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 03 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 04 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 05 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 06 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 07 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 08 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 09 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 10 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 11 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 12 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 13 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 14 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 15 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 16 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 17 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 18 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 01 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 02 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 03 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 04 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 05 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 06 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 07 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 08 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 09 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 10 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 11 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 13 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 14 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 15 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 16 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 17 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 18 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 23 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 24 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 27 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 28 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 31 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 32 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 33 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 34 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 35 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Toruńskie Centrum Usług Wspólnych 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Żłobek Miejski nr 1 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Żłobek Miejski nr 2 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Żłobek Miejski nr 3 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Żłobek Miejski nr 4 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Ekonomicznych 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół nr 26 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Ogród Zoobotaniczny 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Inżynierii Środowiska 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Muzycznych 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Samochodowych 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Technicznych 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Centrum Kształcenia Ustawicznego 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Centrum Kształcenia Zawodowego 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Centrum Wsparcia Biznesu 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Dom dla Matek i Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży. 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Dzienny Dom Pomocy Społecznej 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Dom Pomocy Społecznej 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Izba Wytrzeźwień 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 01 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 02 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 03 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 04 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 05 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 06 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 07 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 09 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 10 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Młodzieżowy Dom Kultury 2022-05-06

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 01 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 02 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 03 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 04 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 05 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 06 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 07 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 09 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 10 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Młodzieżowy Dom Kultury 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Miejska Pracownia Urbanistyczna 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej DOM HARCERZA 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Centrum Kształcenia Ustawicznego 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Centrum Kształcenia Zawodowego 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Centrum Wsparcia Biznesu 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Dzienny Dom Pomocy Społecznej 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Dom Pomocy Społecznej 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 01 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 02 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 03 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 04 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 05 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 06 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 07 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 08 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 09 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 10 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 11 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 12 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 13 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 14 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 15 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 16 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 17 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 18 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 01 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 02 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 03 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 04 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 05 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 06 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 07 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 08 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 09 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 10 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 11 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 13 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 14 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 15 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 16 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 17 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 18 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 23 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 24 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 27 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 28 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 31 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 32 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 33 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 34 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 35 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Toruńskie Centrum Usług Wspólnych 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Żłobek Miejski nr 1 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Żłobek Miejski nr 2 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Żłobek Miejski nr 3 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Żłobek Miejski nr 4 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół nr 26 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Ekonomicznych 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Inżynierii Środowiska 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Muzycznych 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Samochodowych 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Technicznych 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Izba Wytrzeźwień 2021-04-29

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 01 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 02 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 03 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 04 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 05 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 06 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 07 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 09 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 10 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Młodzieżowy Dom Kultury 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Miejska Pracownia Urbanistyczna 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej DOM HARCERZA 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 01 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 02 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 03 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 04 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 05 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 06 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 07 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 08 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 09 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 10 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 11 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 12 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 13 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 14 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 15 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 16 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 17 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 18 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 01 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 02 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 03 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 04 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 05 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 06 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 07 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 08 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 09 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 10 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 11 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 13 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 14 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 15 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 16 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 17 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 18 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 23 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 24 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 27 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 28 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 31 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 32 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 33 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 34 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa nr 35 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Żłobek Miejski Nr 1 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Żłobek Miejski Nr 2 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Żłobek Miejski Nr 3 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Nr 26 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Ekonomicznych 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Inżynierii Środowiska 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Muzycznych 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Samochodowych 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Technicznych 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Toruńskie Centrum Usług Wspólnych 2020-05-07

Sprawozdanie finansowe Centrum Kształcenia Ustawicznego 2020-05-04

Sprawozdanie finansowe Centrum Kształcenia Zawodowego 2020-05-04

Sprawozdanie finansowe Centrum Wsparcia Biznesu 2020-05-04

Sprawozdanie finansowe Izba Wytrzeźwień 2020-05-04

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 16 2019-05-09

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 23 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 24 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 27 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 28 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 31 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 32 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 33 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 34 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 35 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkoł nr 1 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkoł Nr 10 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkoł Nr 26 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Ekonomicznych 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Inżynierii Środowiska 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Muzycznych 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Samochodowych 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Technicznych 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Żłobek Miejski Nr 1 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Żłobek Miejski Nr 2 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Żłobek Miejski Nr 3 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Centrum Wsparcia Biznesu 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Toruńskie Centrum Usług Wspólnych 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Centrum Kształcenia Praktycznego 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Centrum Kształcenia Ustawicznego 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej DOM HARCERZA 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Izba Wytrzeźwień 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 01 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 03 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 05 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 07 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 09 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Młodzieżowy Dom Kultury 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Miejska Pracownia Urbanistyczna 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 01 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 02 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 03 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 04 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 05 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 06 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 07 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 08 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 09 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 10 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 11 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 12 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 13 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 14 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 15 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 16 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 17 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 18 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 01 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 02 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 03 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 04 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 05 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 06 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 07 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 08 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 09 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 10 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 11 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 13 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 14 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 15 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 17 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 18 2019-05-08