Biuletyn Informacji publicznej

Zamówienia publiczne

Sprawozdania Finansowe

Akty prawne

Prawo lokalne i dokumenty

Ogłoszenia o pracę

Władza

Ogłoszenia Dyrektora

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 16 2019-05-09

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 23 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 24 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 27 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 28 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 31 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 32 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 33 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 34 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 35 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkoł nr 1 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkoł Nr 10 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkoł Nr 26 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Ekonomicznych 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Inżynierii Środowiska 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Muzycznych 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Samochodowych 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Zespół Szkół Technicznych 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Żłobek Miejski Nr 1 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Żłobek Miejski Nr 2 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Żłobek Miejski Nr 3 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Centrum Wsparcia Biznesu 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Toruńskie Centrum Usług Wspólnych 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Centrum Kształcenia Praktycznego 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Centrum Kształcenia Ustawicznego 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej DOM HARCERZA 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Izba Wytrzeźwień 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 01 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 03 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 05 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 07 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Liceum Ogólnokształcące nr 09 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Młodzieżowy Dom Kultury 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Miejska Pracownia Urbanistyczna 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 01 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 02 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 03 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 04 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 05 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 06 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 07 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 08 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 09 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 10 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 11 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 12 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 13 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 14 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 15 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 16 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 17 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Przedszkole Miejskie nr 18 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 01 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 02 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 03 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 04 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 05 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 06 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 07 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 08 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 09 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 10 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 11 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 13 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 14 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 15 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 17 2019-05-08

Sprawozdanie finansowe Szkoła Podstawowa Nr 18 2019-05-08