Biuletyn Informacji publicznej

Zamówienia publiczne

Akty prawne

Prawo lokalne i dokumenty

Kierownictwo

Ogłoszenia Dyrektora

Ogłoszenia o pracę

Sprawozdania finansowe

Raporty o stanie dostępności

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

2017-04-13

Zamówienie poza ustawą PZP 4/2017

 

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych zwraca się z prośbą o złożenie oferty na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników TCUW, badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy oraz wydawanie orzeczeń lekarskich.

 

Status dokumentu:                          przyjęty

Data przyjęcia lub publikacji:    13.04.2017r.
Utrata mocy:                                       27.04.2017r.
Tekst dokumentu:                            w formacie PDF

 

Zapytanie ofertowe pobierz