Biuletyn Informacji publicznej

Zamówienia publiczne

Akty prawne

Prawo lokalne i dokumenty

Kierownictwo

Ogłoszenia Dyrektora

Ogłoszenia o pracę

Sprawozdania finansowe

Raporty o stanie dostępności

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

2017-05-17

 

Zamówienie poza ustawą PZP 9/2017

 

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych zwraca się z prośbą o złożenie oferty dotyczącej świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników TCUW i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy w TCUW oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.


Status dokumentu:                          przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:    17.05.2017r.
Utrata mocy:                                       25.05.2017r.
Tekst dokumentu:                            w formacie PDF

 

Załącznik pobierz