Biuletyn Informacji publicznej

Zamówienia publiczne

Akty prawne

Prawo lokalne i dokumenty

Kierownictwo

Ogłoszenia Dyrektora

Ogłoszenia o pracę

Sprawozdania finansowe

Raporty o stanie dostępności

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

2022-12-09

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – zamówienia klasycznego,

 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu w ramach projektu „Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2”

 nr sprawy: 128/2022/TCUW

link do strony postępowania: https://tcuw.logintrade.net/zapytania_email,109477,b615a9d39eb3a26b32756e95a3b33c2b.html

 

Ogłoszenie. pobierz