Biuletyn Informacji publicznej

Zamówienia publiczne

Akty prawne

Prawo lokalne i dokumenty

Kierownictwo

Ogłoszenia Dyrektora

Ogłoszenia o pracę

Sprawozdania finansowe

Raporty o stanie dostępności

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

2023-10-17

Dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych informuje o ogłoszonym postępowaniu na dostawę wyposażenia komputerowego i teleinformatycznego dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu w ramach projektu „Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT. (128/2023/TCUW).

Termin składania ofert: 17.11.2023 godz. 9:00, termin otwarcia ofert: 17.11.2023 godz. 9:30.

 Link do strony postępowania: https://tcuw.logintrade.net/zapytania_email,143449,90440542050685a9066f095398935592.html

Ogłoszenie pobierz