Biuletyn Informacji publicznej

Zamówienia publiczne

Akty prawne

Prawo lokalne i dokumenty

Kierownictwo

Ogłoszenia Dyrektora

Ogłoszenia o pracę

Sprawozdania finansowe

Raporty o stanie dostępności

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

2021-11-22

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie komputerów stacjonarnych wraz z instalacją, konfiguracją i szkoleniem na miejscu w siedzibie zamawiającego oraz udzieleniem licencji na korzystanie z oprogramowania oraz świadczenie usług gwarancji dla Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych. Zamówienie obejmuje:

1)zamówienie podstawowe- 8 sztuk komputerów

2)zamówienie opcjonalne- nie więcej niż 4 sztuki komputerów, na podstawie złożonego przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji wraz ze wskazaniem, jakiej ilości urządzeń dotyczy zamówienie opcjonalne. Zamawiający może składać zamówienia w ramach prawa opcji jedno lub kilkukrotnie, według swojego wyboru.

https://tcuw.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

 

Ogłoszenie. pobierz