Biuletyn Informacji publicznej

Zamówienia publiczne

Akty prawne

Prawo lokalne i dokumenty

Kierownictwo

Ogłoszenia Dyrektora

Ogłoszenia o pracę

Sprawozdania finansowe

Raporty o stanie dostępności

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

2022-11-22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę wyposażenia dla pracowni zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” (nr sprawy 104/2022/TCUW).

Informacja pobierz