Biuletyn Informacji publicznej

Zamówienia publiczne

Akty prawne

Prawo lokalne i dokumenty

Kierownictwo

Ogłoszenia Dyrektora

Ogłoszenia o pracę

Sprawozdania finansowe

Raporty o stanie dostępności

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

2022-12-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – zamówienia klasycznego,

 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Dostawa wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu w ramach projektu „Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego”

  nr sprawy: 129/2022/TCUW

link do strony postępowania: https://tcuw.logintrade.net/zapytania_email,110899,b9ea7d2ef2ed7db914cd2a03bc8b5128.html

Ogłoszenie. pobierz