Biuletyn Informacji publicznej

Zamówienia publiczne

Akty prawne

Prawo lokalne i dokumenty

Kierownictwo

Ogłoszenia Dyrektora

Ogłoszenia o pracę

Sprawozdania finansowe

Raporty o stanie dostępności

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

2017-11-21

 

Zamówienie poza ustawą PZP 20/2017

 

Gmina Miasta Toruń działająca poprzez Toruńskie Centrum Usług Wspólnych zaprasza do składania ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników TCUW i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy w TCUW oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy.

 

 

Status dokumentu:                          przyjęty

Data przyjęcia lub publikacji:    21.11.2017r.

Utrata mocy:                                       04.12.2017r.

Tekst dokumentu:                            w formacie PDF

Zapytanie pobierz