Biuletyn Informacji publicznej

Zamówienia publiczne

Akty prawne

Prawo lokalne i dokumenty

Kierownictwo

Ogłoszenia Dyrektora

Ogłoszenia o pracę

Sprawozdania finansowe

Raporty o stanie dostępności

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

2022-05-17

Dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych informuje o ogłoszonym postępowaniu na dostawę wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” (nr sprawy 8/2022). Termin składania ofert upływa dnia 26.05.2022 o godz. 11:00. Informujemy, że otwarcie ofert nastąpi dnia 26.05.2022 r. o godz. 11:30. Postępowanie prowadzone jest z użyciem środków komunikacji elektronicznej, na platformie -  https://tcuw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.  Szczegóły dostępne w linku.

Ogłoszenie. pobierz