Biuletyn Informacji publicznej

Zamówienia publiczne

Akty prawne

Prawo lokalne i dokumenty

Kierownictwo

Ogłoszenia Dyrektora

Ogłoszenia o pracę

Sprawozdania finansowe

Raporty o stanie dostępności

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

2023-03-01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę wyposażenia pracowni architektury krajobrazu dla Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w ramach projektu pn.: „Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej” Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (nr sprawy 133/2022/TCUW).

Informacja pobierz