Biuletyn Informacji publicznej

Zamówienia publiczne

Akty prawne

Prawo lokalne i dokumenty

Kierownictwo

Ogłoszenia Dyrektora

Ogłoszenia o pracę

Sprawozdania finansowe

Raporty o stanie dostępności

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

2017-05-29

 

Informacja dot. wyboru oferty na realizację zadania pn.:

"świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskiech (okresowych
i kontrolnych) pracowników TCUW i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy w TCUW oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy lub
o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy"

Informacja pobierz