Biuletyn Informacji publicznej

Zamówienia publiczne

Akty prawne

Prawo lokalne i dokumenty

Kierownictwo

Ogłoszenia Dyrektora

Ogłoszenia o pracę

Sprawozdania finansowe

Raporty o stanie dostępności

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

2020-12-22

Informacja dot. realizacji usługi w postaci Asysty Technicznej i Konserwacji Internetowego Systemu Obiegu Dokumentów (ISOD), którego TCUW jest użytkownikiem, zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Informacja pobierz