Biuletyn Informacji publicznej

Zamówienia publiczne

Akty prawne

Prawo lokalne i dokumenty

Kierownictwo

Ogłoszenia Dyrektora

Ogłoszenia o pracę

Sprawozdania finansowe

Raporty o stanie dostępności

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

2019-12-30

Informacja dotycząca wyboru oferty na „dostawę usługi informatycznej w modelu IaaS (Infrastructure as a Service) na potrzeby funkcjonowania serwisów www wraz  z usługą administrowania serwerami, usługą migracji i usługą poczty email obejmującą ochronę antyspamową i antywirusową urządzeń końcowych dla Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych.

Informacja. pobierz