Biuletyn Informacji publicznej

Zamówienia publiczne

Akty prawne

Prawo lokalne i dokumenty

Kierownictwo

Ogłoszenia Dyrektora

Ogłoszenia o pracę

Sprawozdania finansowe

Raporty o stanie dostępności

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

2022-12-28

Dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych informuje o ogłoszonym postępowaniu na dostawę wyposażenia dla pracowni zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego” (134/2022/TCUW).

Termin składania ofert:5.01.2023 godz.12:00, termin otwarcia ofert: 5.01.2023 godz.12:30

 Link do strony postępowania:

 https://tcuw.logintrade.net/zapytania_email,113402,0137c1dddc32655568db9ef29728470d.html

 

Ogłoszenie. pobierz