Biuletyn Informacji publicznej

Zamówienia publiczne

Akty prawne

Prawo lokalne i dokumenty

Kierownictwo

Ogłoszenia Dyrektora

Ogłoszenia o pracę

Sprawozdania finansowe

Raporty o stanie dostępności

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

2022-05-12

Informacja z otwarcia ofert do Zamówienia Publicznego nr 6/2022 dostawa wyposażenia dla pracowni zawodowych w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska w
Toruniu w ramach projektu „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie
6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego”.

Informacja pobierz