Biuletyn Informacji publicznej

Zamówienia publiczne

Akty prawne

Prawo lokalne i dokumenty

Kierownictwo

Ogłoszenia Dyrektora

Ogłoszenia o pracę

Sprawozdania finansowe

Raporty o stanie dostępności

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

2019-12-16

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie przetargu nieograniczego na "kompleksową obsługę serwisową wraz z dzierżawą 22(dwudziestu dwóch)sztuk urządzeń drukujących i kopiuj ących(drukarek,urządzeń wielofunkcyjnych i kopiarek), w Toruńskim Centrum Usług Wspólnych"nr 14/2019.

Informacja. pobierz