Biuletyn Informacji publicznej

Zamówienia publiczne

Akty prawne

Prawo lokalne i dokumenty

Kierownictwo

Ogłoszenia Dyrektora

Ogłoszenia o pracę

Sprawozdania finansowe

Raporty o stanie dostępności

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

2017-03-23

Zamówienie poza ustawą PZP 1/2017

 

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup mebli biurowych zgodnie z załączonym wykazem (załącznik nr1)

 

Status dokumentu:                          przyjęty

Data przyjęcia lub publikacji:    23.03.2017

Utrata mocy:                                       31.03.2017

Tekst dokumentu:                            w formacie PDF

Zapytanie ofertowe pobierz