Biuletyn Informacji publicznej

Zamówienia publiczne

Akty prawne

Prawo lokalne i dokumenty

Kierownictwo

Ogłoszenia Dyrektora

Ogłoszenia o pracę

Sprawozdania finansowe

Raporty o stanie dostępności

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

2017-09-18

 

Zamówienie poza ustawą PZP 14/2017

Toruńskie Centrum Usług Wspólnych zaprasza do składania ofert
na dostawę sprzętu komputerowego


Status dokumentu:                          przyjęty
Data przyjęcia lub publikacji:    18.09.2017r.
Utrata mocy:                                       02.10.2017r.
Tekst dokumentu:                            w formacie PDF

 zapytanie pobierz