Biuletyn Informacji publicznej

Zamówienia publiczne

Akty prawne

Prawo lokalne i dokumenty

Kierownictwo

Ogłoszenia Dyrektora

Ogłoszenia o pracę

Sprawozdania finansowe

Raporty o stanie dostępności

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

2021-12-09

nformacja dotycząca wyboru oferty na zakup i dostarczenie komputerów stacjonarnych wraz z instalacją, konfiguracją i szkoleniem na miejscu w siedzibie zamawiającego oraz udzieleniem licencji na korzystanie z oprogramowania oraz świadczenie usług gwarancji dla Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych. Zam. publiczne 14.2021

Informacja pobierz