Biuletyn Informacji publicznej

Zamówienia publiczne

Akty prawne

Prawo lokalne i dokumenty

Kierownictwo

Ogłoszenia Dyrektora

Ogłoszenia o pracę

Sprawozdania finansowe

Raporty o stanie dostępności

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

2021-08-30

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. nr 64 poz. 565 z późn.zm.,) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z 2005 r. nr 200 poz. 1651), oraz art. 63 § 1 i 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn.zm.), pragniemy poinformować, że Toruńskie Centrum Usług Wspólnych posiada Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) – uruchomioną na platformie ePUAP.

 

W celu złożenia pisma poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

 

 

i

podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Jeżeli nie posiada Pani/Pan ww. konta, to prosimy zapoznać się informacjami umieszczonymi w zakładce pomocy platformy ePUAP.

adres skrzynki Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych to:

/TCUW/SkrytkaESP